Specijalna bolnica za med. rehab. Kalos

Ulica 3 br. 3, 20270 VELA LUKA

Lista naručenih pacijenata po KZN-u

Datum ažuriranja: 24.04.2024 08:15
Pretraga
ili
1027 - Prvi pregled fizijatra 26 1028 - Kontrolni pregled fizijatra 3 1031 - Prvi pregled neurologa 7 1032 - Kontrolni pregled neurologa 0 1669 - Fizikalna med.i reh.- konzultacija bez pacijenta 0 1738 - Stacionarna rehabilitacija 108
1027 - Prvi pregled fizijatra
Šifra pacijenta Broj potvrde Radilište Datum i vrijeme upisa Datum i vrijeme termina
23571 240002577 Neurološka ambulanta 5 19.04.2024 09:07 25.04.2024 08:00
8376 240002447 Fizijatrijska ambulanta 6 05.04.2024 10:51 25.04.2024 08:00
14142 240002802 Fizijatrijska ambulanta 4 22.04.2024 08:06 25.04.2024 08:00
23543 240002479 Fizijatrijska ambulanta 6 08.04.2024 12:42 25.04.2024 08:24
11782 240002833 Fizijatrijska ambulanta 4 22.04.2024 13:01 25.04.2024 08:30
17611 240002598 Fizijatrijska ambulanta 6 12.04.2024 07:16 25.04.2024 09:12
23516 240002606 Fizijatrijska ambulanta 6 12.04.2024 08:57 25.04.2024 10:24
23585 240002639 Fizijatrijska ambulanta 6 12.04.2024 11:06 25.04.2024 11:00
22884 240002873 Fizijatrijska ambulanta 4 23.04.2024 09:46 26.04.2024 08:00
23600 240002865 Fizijatrijska ambulanta 6 23.04.2024 09:32 29.04.2024 07:00
23655 240002866 Fizijatrijska ambulanta 3 23.04.2024 09:32 29.04.2024 07:00
23658 240002872 Fizijatrijska ambulanta 3 23.04.2024 09:43 29.04.2024 07:10
1793 240002562 Fizijatrijska ambulanta 6 11.04.2024 08:27 29.04.2024 07:48
18091 240002505 Fizijatrijska ambulanta 6 09.04.2024 09:25 29.04.2024 08:00
22907 240002716 Fizijatrijska ambulanta 6 16.04.2024 14:27 29.04.2024 08:36
5385 240002858 Fizijatrijska ambulanta 6 23.04.2024 08:25 29.04.2024 08:48
19346 240002763 Fizijatrijska ambulanta 6 19.04.2024 09:57 29.04.2024 09:00
1493 240002766 Fizijatrijska ambulanta 6 19.04.2024 10:36 29.04.2024 09:36
2028 240002625 Fizijatrijska ambulanta 6 12.04.2024 09:28 29.04.2024 10:36
393 240002871 Fizijatrijska ambulanta 6 23.04.2024 09:43 29.04.2024 10:48
18596 240002836 Fizijatrijska ambulanta 4 22.04.2024 13:34 30.04.2024 08:36
15012 240002818 Fizijatrijska ambulanta 6 22.04.2024 12:32 02.05.2024 08:00
19717 240002863 Fizijatrijska ambulanta 6 23.04.2024 09:28 02.05.2024 08:48
10357 240002815 Fizijatrijska ambulanta 6 22.04.2024 12:25 08.05.2024 08:24
23003 240002837 Fizijatrijska ambulanta 6 22.04.2024 13:44 08.05.2024 11:00
14817 240002814 Fizijatrijska ambulanta 6 22.04.2024 11:56 28.05.2024 10:30
Povratak na vrh
1028 - Kontrolni pregled fizijatra
Šifra pacijenta Broj potvrde Radilište Datum i vrijeme upisa Datum i vrijeme termina
5899 240002686 Fizijatrijska ambulanta 6 15.04.2024 13:30 25.04.2024 10:48
23365 240002859 Fizijatrijska ambulanta 6 23.04.2024 08:26 29.04.2024 09:12
23480 240002857 Fizijatrijska ambulanta 6 23.04.2024 08:21 02.05.2024 08:24
Povratak na vrh
1031 - Prvi pregled neurologa
Šifra pacijenta Broj potvrde Radilište Datum i vrijeme upisa Datum i vrijeme termina
15956 240002879 Neurološka ambulanta 5 23.04.2024 11:35 25.04.2024 07:00
1880 240002778 Neurološka ambulanta 5 19.04.2024 11:34 25.04.2024 08:24
23630 240002779 Neurološka ambulanta 5 19.04.2024 11:35 25.04.2024 08:36
12531 240002810 Neurološka ambulanta 5 22.04.2024 09:18 26.04.2024 08:00
22192 240002861 Neurološka ambulanta 5 23.04.2024 09:20 26.04.2024 08:36
23667 240002887 Neurološka ambulanta 5 23.04.2024 14:37 26.04.2024 09:00
088 240002852 Neurološka ambulanta 5 22.04.2024 17:01 26.04.2024 11:00
Povratak na vrh
1738 - Stacionarna rehabilitacija
Šifra pacijenta Broj potvrde Radilište Datum i vrijeme upisa Datum i vrijeme termina
23430 240002154 Traumatološki odjel 27.03.2024 00:00 25.04.2024 08:00
23473 240002288 Traumatološki odjel 29.03.2024 00:00 25.04.2024 08:00
23486 240002316 Traumatološki odjel 03.04.2024 00:00 25.04.2024 08:00
23613 240002717 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 25.04.2024 08:00
23615 240002718 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 25.04.2024 08:00
13769 240002721 Neurološki odjel 18.04.2024 00:00 25.04.2024 08:00
23461 240002725 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 25.04.2024 08:00
17845 240002108 Traumatološki odjel 25.03.2024 00:00 26.04.2024 08:00
23441 240002182 Traumatološki odjel 27.03.2024 00:00 26.04.2024 08:00
11167 240002729 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 28.04.2024 08:00
23617 240002730 Neurološki odjel 18.04.2024 00:00 28.04.2024 08:00
23384 240001971 Traumatološki odjel 20.03.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23406 240002045 Traumatološki odjel 22.03.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23533 240002458 Traumatološki odjel 05.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23539 240002473 Neurološki odjel 08.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23647 240002839 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
16045 240002840 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
18132 240002843 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23648 240002846 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23649 240002848 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23650 240002849 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23651 240002860 Neurološki odjel 23.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23656 240002864 Traumatološki odjel 23.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
5348 240002869 Traumatološki odjel 23.04.2024 00:00 29.04.2024 08:00
23397 240002008 Traumatološki odjel 20.03.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23423 240002124 Traumatološki odjel 26.03.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23439 240002176 Traumatološki odjel 27.03.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23537 240002467 Traumatološki odjel 08.04.2024 00:00 30.04.2024 08:00
8575 240002570 Neurološki odjel 11.04.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23569 240002571 Neurološki odjel 11.04.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23576 240002592 Neurološki odjel 11.04.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23583 240002607 Neurološki odjel 12.04.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23601 240002670 Traumatološki odjel 15.04.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23633 240002792 Traumatološki odjel 19.04.2024 00:00 30.04.2024 08:00
23436 240002171 Traumatološki odjel 27.03.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23438 240002173 Traumatološki odjel 27.03.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23472 240002287 Traumatološki odjel 29.03.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23476 240002293 Neurološki odjel 02.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23478 240002296 Traumatološki odjel 02.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23505 240002379 Traumatološki odjel 04.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23555 240002519 Neurološki odjel 09.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23562 240002550 Neurološki odjel 10.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23563 240002553 Neurološki odjel 10.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23603 240002675 Traumatološki odjel 15.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23618 240002735 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 02.05.2024 08:00
23487 240002335 Traumatološki odjel 03.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
23513 240002402 Traumatološki odjel 04.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
23550 240002510 Traumatološki odjel 09.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
5269 240002609 Neurološki odjel 12.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
23560 240002610 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
19887 240002611 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
20375 240002612 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
23099 240002684 Traumatološki odjel 15.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
20542 240002739 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
12667 240002776 Neurološki odjel 19.04.2024 00:00 03.05.2024 08:00
1114 240002409 Traumatološki odjel 04.04.2024 00:00 06.05.2024 08:00
23531 240002454 Traumatološki odjel 05.04.2024 00:00 06.05.2024 08:00
23608 240002703 Neurološki odjel 16.04.2024 00:00 06.05.2024 08:00
23609 240002705 Traumatološki odjel 16.04.2024 00:00 06.05.2024 08:00
18674 240002708 Neurološki odjel 16.04.2024 00:00 06.05.2024 08:00
23624 240002770 Traumatološki odjel 19.04.2024 00:00 06.05.2024 08:00
23659 240002877 Neurološki odjel 23.04.2024 11:16 06.05.2024 08:00
23504 240002378 Traumatološki odjel 04.04.2024 00:00 07.05.2024 08:00
23479 240002617 Neurološki odjel 12.04.2024 00:00 07.05.2024 08:00
16991 240002618 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 07.05.2024 08:00
17994 240002619 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 07.05.2024 08:00
23548 240002620 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 07.05.2024 08:00
23625 240002768 Traumatološki odjel 19.04.2024 00:00 07.05.2024 08:00
5571 240002769 Neurološki odjel 19.04.2024 00:00 07.05.2024 08:00
15411 240002835 Neurološki odjel 22.04.2024 13:32 07.05.2024 08:00
22376 240002845 Neurološki odjel 22.04.2024 14:50 07.05.2024 08:00
23547 240002493 Traumatološki odjel 08.04.2024 00:00 08.05.2024 08:00
17952 240002644 Neurološki odjel 12.04.2024 00:00 08.05.2024 08:00
23607 240002700 Traumatološki odjel 16.04.2024 00:00 08.05.2024 08:00
16784 240002734 Neurološki odjel 18.04.2024 00:00 08.05.2024 08:00
23632 240002791 Neurološki odjel 19.04.2024 00:00 08.05.2024 08:00
6593 240002336 Traumatološki odjel 03.04.2024 00:00 10.05.2024 08:00
23577 240002626 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 10.05.2024 08:00
23580 240002627 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 10.05.2024 08:00
7969 240002666 Neurološki odjel 15.04.2024 00:00 10.05.2024 08:00
23637 240002803 Neurološki odjel 22.04.2024 00:00 10.05.2024 08:00
23641 240002809 Neurološki odjel 22.04.2024 00:00 10.05.2024 08:00
23611 240002712 Neurološki odjel 16.04.2024 00:00 13.05.2024 08:00
23663 240002881 Neurološki odjel 23.04.2024 00:00 13.05.2024 08:00
23616 240002728 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 14.05.2024 08:00
23631 240002787 Traumatološki odjel 19.04.2024 00:00 14.05.2024 08:00
19566 240001907 Neurološki odjel 18.03.2024 00:00 15.05.2024 08:00
23507 240002384 Traumatološki odjel 04.04.2024 00:00 15.05.2024 08:00
23581 240002630 Neurološki odjel 12.04.2024 00:00 15.05.2024 08:00
23551 240002632 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 16.05.2024 08:00
23586 240002650 Traumatološki odjel 12.04.2024 00:00 16.05.2024 08:00
23642 240002811 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 16.05.2024 08:00
23664 240002883 Traumatološki odjel 23.04.2024 12:47 16.05.2024 08:00
18660 240002679 Traumatološki odjel 15.04.2024 00:00 17.05.2024 08:00
23635 240002795 Traumatološki odjel 19.04.2024 00:00 20.05.2024 08:00
23638 240002805 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 21.05.2024 08:00
23640 240002808 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 21.05.2024 08:00
23644 240002834 Traumatološki odjel 22.04.2024 13:06 21.05.2024 08:00
23597 240002682 Traumatološki odjel 15.04.2024 00:00 22.05.2024 08:00
11915 240002714 Neurološki odjel 16.04.2024 00:00 22.05.2024 08:00
6137 240002800 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 22.05.2024 08:00
23660 240002878 Traumatološki odjel 23.04.2024 11:28 22.05.2024 08:00
22366 240002750 Traumatološki odjel 18.04.2024 00:00 23.05.2024 08:00
1308 240002799 Neurološki odjel 22.04.2024 00:00 23.05.2024 08:00
17979 240002838 Neurološki odjel 22.04.2024 14:36 23.05.2024 08:00
23639 240002806 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 24.05.2024 08:00
11547 240002816 Traumatološki odjel 22.04.2024 00:00 27.05.2024 08:00
23606 240002698 Traumatološki odjel 16.04.2024 00:00 31.05.2024 08:00
Povratak na vrh
KIBIS - bolnički informacijski sustav